Εξετάσεις του μαθήματος “Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων” (κωδικός 3560) και “Μικροβιολογία Τροφίμων ΙI” (κωδικός 2445)

04/06/2020 - 13:58 -- Efstathios Panagou
Ημ/νία:
04/06/2020
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος “Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων” (κωδικός 3560) και “Μικροβιολογία Τροφίμων ΙI” (κωδικός 2445)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξ’ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων “Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων” (κωδικός 3560) και “Μικροβιολογία Τροφίμων ΙI” (κωδικός 2445) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

10.00-10.45 Εξέταση Εργαστηρίου

11.00-11.45 Εξέταση Θεωρίας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πρόσβαση στην εξέταση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν προηγουμένως εγγραφή στο μάθημα “Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων” στο σύστημα e-class. Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστημα e-class για το συγκεκριμένο μάθημα δε χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία.  

04/06/2020 - 13:58