ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

24/05/2020 - 13:27 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
24/05/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ. κ. Κων/νος Παρπόδης θα παρουσιάσει στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Αμφιθέταρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α., την Διδακτορική του Διατριβή μέ θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ/ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ".

Ο Επιβλέπων

Γεώργιος Σταμάτης

Ομότ. Καθηγητής ΓΠΑ

24/05/2020 - 13:27