Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γεράσιμου Παπακίτσου

22/05/2020 - 14:37 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
22/05/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γεράσιμου Παπακίτσου
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 27/5/2020 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κανδαράκη» του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή κου Παπακίτσου Γεράσιμου, με θέμα: «Επίδραση της ιεραρχίας στη γαλακτοπαραγωγή και σε παραμέτρους της συμπεριφοράς των προβατινών κατά την άμελξη».

Εξεταστική Επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σιμιτζής (επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Χαρισμιάδου, Καθηγητής Ιωσήφ Μπιζέλης.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

 

Αν. Καθηγητής

Θ. Μασούρας

22/05/2020 - 14:37