ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γ.Π.Α.

20/05/2020 - 09:20 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
20/05/2020
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γ.Π.Α.
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ανακοίνωση προς τους Φοιτητές της Σχολής Επιστημών των Φυτών (Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος)

20/05/2020 - 09:20