Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Στεφανίας Ασουάντ

13/05/2020 - 19:22 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
13/05/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Στεφανίας Ασουάντ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 15/5/2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κανδαράκη» του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας κας Ασουάντ Στεφανίας, με θέμα: «Επίδραση της ιεραρχίας στη χημική σύσταση και στην οξειδωτική σταθερότητα του γάλακτος σε προβατίνες της Φυλής Χίου».

Εξεταστική Επιτροπή: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σιμιτζής (επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Χαρισμιάδου, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόφιλος Μασούρας.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

 

Αν. Καθηγητής

Θ. Μασούρας

13/05/2020 - 19:22