ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ

07/05/2020 - 13:10 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
07/05/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αικατερίνη Κανδυλιάρη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Ανάλυση παραπροϊόντων ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και διερεύνηση της βιοδραστικότητάς τους». Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 12.05.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω στοιχεία:

Meeting link:

https://kapsok.my.webex.com/kapsok.my/j.php?MTID=mf1ae620eefbcff4493527c...

Meeting number: 149 859 251

Password: 5kAtNQaXD33 (55286729 from phones and video systems)

Host key: 201816

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
07/05/2020 - 13:10