ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

06/05/2020 - 16:36 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
06/05/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Α.Φ.Π.&Γ.Μ. κ. Κοιλάκος Δημήτριος θα παρουσιάσει, στις 29 Μαίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ, την διδακτορική του διατριβή με θέμα:«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ».

Ο επιβλέπων

Γεώργιος Σταμάτης

Ομ. Καθηγητής ΓΠΑ

 

06/05/2020 - 16:36