ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

06/05/2020 - 13:18 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
06/05/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

 

                                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εργαστηριακές ασκήσεις για το μάθημα «Φυσιολογία των Φυτών» του 2ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ και 6ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΟΑ  θα ξεκινήσουν στις 25/5/2020. Δεδομένων των περιορισμών λόγω των έκτατων μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας, οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν με αυστηρά συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών ανά αίθουσα και ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και τις αποστάσεις ασφαλείας.

Για να διευκολυνθεί η συγκρότηση των τμημάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ζητήσουμε να δηλώσετε εάν θα παρακολουθήσετε τις ασκήσεις αυτό το εξάμηνο αποστέλοντας email μέχρι τις 15/5/2020 στον κ. Δ. Νικολόπουλο : d.nikolopoulos@aua.gr και αναγράφοντας τα εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟ

Δεδομένων των αυστηρών μέτρων για την προσωπική σας ασφάλεια και των περιορισμών στον αριθμό των διαθέσιμων αιθουσών, το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα υπάρξει ανακοίνωση μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη δήλωση παρακολούθησης.

Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών και δεδομένου ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος δεν μπορούν να υποκατασταθούν από online παραδόσεις, ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε να ξεπεραστούν επιτυχώς οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι.

Ευχόμαστε να τα πούμε σύντομα από όσο κοντά επιτρέπεται! 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

06/05/2020 - 13:18