ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 288(ΔΤΥ)/17.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/04/2020 - 14:54 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
30/04/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 288(ΔΤΥ)/17.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 288(ΔΤΥ)/17.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/04/2020 - 14:54