ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 183(ΔΤΥ)/18.02.2020

24/04/2020 - 13:52 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
24/04/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 183(ΔΤΥ)/18.02.2020
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 183(ΔΤΥ)/18.02.2020

24/04/2020 - 13:52