ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (αφορά τους φοιτητές 2ου εξαμήνου ΑΦΜ&ΓΜ και 6ου εξαμήνου ΑΟΑ)

21/04/2020 - 10:14 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
21/04/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (αφορά τους φοιτητές 2ου εξαμήνου ΑΦΜ&ΓΜ και 6ου εξαμήνου ΑΟΑ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές στο περιεχόμενο του μαθήματος στο e-Class του μαθήματος της Φυσιολογίας των Φυτών (Κωδικός e-Class: AFPGM129). Είναι διαθέσιμες οι διαφάνειες των διαλέξεων του 9ου κεφαλαίου.

Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στους διδάσκοντες ως εξής:
Γ. Καραμπουρνιώτης (karab@aua.gr), κεφάλαια 1,2,7-9.
Δ. Νικολόπουλος (d.nikolopoulos@aua.gr), κεφάλαια 3,4.
Γ. Λιακόπουλος (gliak@aua.gr), κεφάλαια 5,6.

Ευχόμαστε να είστε καλά και ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε όλοι σύντομα στο αμφιθέατρο.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος
Γ. Καραμπουρνιώτης
Δ. Νικολόπουλος
Γ. Λιακόπουλος
Π. Μπρέστα

21/04/2020 - 10:14