Γεωργική Φαρμακολογία- Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μαθημάτων

11/04/2020 - 12:05 -- Georgia Paziotou
Ημ/νία:
11/04/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Θέμα:
Γεωργική Φαρμακολογία- Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μαθημάτων
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι μετά την απόφαση της Συγκλήτου (10/04/2020)

σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος για όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. ως κατωτέρω:

  • Παράταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  έως 15 Απριλίου 2020 (αντί στις 10 Απριλίου 2020).
  • Οι  διακοπές του Πάσχα από 16.04.2020 έως 22.04.2020.
  • Έναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας 23.04.2020.

την Τρίτη 14 Απριλίου στις 11:30 θα γίνει μάθημα θεωρίας Γεωργικής Φαρμακολογίας.

Επισυνάπτεται η απόφαση της Συγκλήτου

Από το Εργαστήριο

11/04/2020 - 12:05