ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (αφορά τους φοιτητές 2ου εξαμήνου ΑΦΜ&ΓΜ και 6ου εξαμήνου ΑΟΑ)

03/04/2020 - 17:56 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
03/04/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (αφορά τους φοιτητές 2ου εξαμήνου ΑΦΜ&ΓΜ και 6ου εξαμήνου ΑΟΑ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε για ορισμένες αλλαγές στο περιεχόμενο του μαθήματος στο e-Class του μαθήματος της Φυσιολογίας των Φυτών (Κωδικός e-Class: AFPGM129). Είναι διαθέσιμες οι διαφάνειες των διαλέξεων του 5ου κεφαλαίου με ηχητικό σχολιασμό. Θα ακολουθήσουν οι διαλέξεις για το 6ο έως 9ο κεφάλαιο.

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη ζωντανή παράδοση. Από την άλλη μεριά, προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα όπως η δυνατότητα της ασύγχρονης και επαναλαμβανόμενης παρακολούθησης. Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε την έλλειψη της ζωντανής αλληλεπίδρασης, μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας μέσω email. Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στους διδάσκοντες ως εξής:
Γ. Καραμπουρνιώτης (karab@aua.gr), κεφάλαια 1,2,7-9.
Δ. Νικολόπουλος (d.nikolopoulos@aua.gr), κεφάλαια 3,4.
Γ. Λιακόπουλος (gliak@aua.gr), κεφάλαια 5,6.

Ευχόμαστε να είστε καλά και ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε όλοι σύντομα στο αμφιθέατρο.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος
Γ. Καραμπουρνιώτης
Δ. Νικολόπουλος
Γ. Λιακόπουλος
Π. Μπρέστα
 

03/04/2020 - 17:56