Θεωρία Γεωργικής Φαρμακολογίας

03/04/2020 - 15:15 -- Georgia Paziotou
Ημ/νία:
03/04/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Θέμα:
Θεωρία Γεωργικής Φαρμακολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος της Γεωργικής Φαρμακολογίας

θα συνεχιστούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Τρίτη 7/04

στις 11:30, με τη χρήση της πλαρφόρμας Microsoft Teams.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας (την προηγούμενη Τρίτη συνδέθηκαν

και παρακολούθησαν 116 φοιτητές, από τους 179 του τρέχοντος εξαμήνου)

Από το Εργαστήριο

03/04/2020 - 15:15