ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

03/04/2020 - 09:05 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
06/04/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διοικητικά Θέματα

Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ   Βεβαιώσεις Σπουδών, μπορούν να στείλουν στη Γραμματεία την κατάλληλη αίτηση συμπληρωμένη.

03/04/2020 - 09:05