Ανακοίνωση Τσιώτας "Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη"

23/03/2020 - 11:03 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
23/03/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Ανακοίνωση Τσιώτας "Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη"
Προπτυχιακές Σπουδές

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω δημιουργήσει στην πλατφόρμα του eclass νέο μάθημα

ΠΟΑ1211 με τίτλο "Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη", με εισηγητή εμένα,

στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές κατόπιν εγγραφής.

Στην πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί οι δύο πρώτες διαλέξεις με ηχογραφημένη παρουσίαση.
 

Δημήτρης Τσιώτας

23/03/2020 - 11:03