Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρίας - Ενημέρωση φοιτητών

22/03/2020 - 20:07 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
22/03/2020
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων θεωρίας - Ενημέρωση φοιτητών
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι θα ξεκινήσει άμεσα (πριν τις 26/03/2020) η διδασκαλία όλων των μαθημάτων θεωρίας εξ αποστάσεως μέσω E-class. Επισημαίνεται ότι το νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε προβλέπει ότι αυτή η διδασκαλία θα θεωρείται επαρκής για την επίσημη εξέταση του μαθήματος.  

Επειδή η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε καταχωρήσει στην πλατφόρμα του E-class επιβάλλεται να βεβαιωθείτε ότι αυτό το mail λειτουργεί κανονικά. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να χρειάζεται να διαγράψετε τα εισερχόμενά μηνύματα ώστε να ανανεωθεί η χωρητικότητά του. Εάν το πρόβλημα επιμένει θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα διαδίκτυα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η καθημερινή σας ενημέρωση μέσω E-class για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθείτε.

Πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων θα ακολουθήσουν σύντομα. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής επιστημών των Ζώων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Οικονομόπουλος

22/03/2020 - 20:07