ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3330) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ (2895) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3435)

21/03/2020 - 02:06 -- Giorgos Lagogiannis
Ημ/νία:
21/03/2020
Εργαστήριο Πληροφορικής
Θέμα:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3330) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ (2895) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (3435)
Προπτυχιακές Σπουδές

Αναρτήθηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο openeclass οι  βαθμολογίες για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020. Οι βαθμολογίες θα οριστικοποιηθούν μέχρι την Τρίτη 24/3/2020

21/03/2020 - 02:06