Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις

12/03/2020 - 09:52 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
12/03/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις
Διοικητικά Θέματα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Συνημμένα: 
12/03/2020 - 09:52