ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

11/03/2020 - 00:00 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
11/03/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναστέλλεται η εκπαιδευτική  λειτουργία από 11-03-2020 έως 25-03-2020

11/03/2020 - 00:00