ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

09/03/2020 - 10:09 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
09/03/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Αναβολή του μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ την Τετάρτη

11-03-2020

09/03/2020 - 10:09