ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

06/03/2020 - 14:36 -- Vassiliki Koumandou
Ημ/νία:
06/03/2020
Εργαστήριο Γενετικής
Θέμα:
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η πρώτη άσκηση του Εργαστηρίου για το μάθημα "Γενετική Οργανισμών Μοντέλων" θα γίνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 12:30, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Πληροφορικής, στον 1ο όροφο του κτιρίου Ρουσσόπουλου.
Στο τέλος του κάθε εργαστηρίου θα παραδίδεται εργασίες, οι οποίες θα βαθμολογούνται.
Οι ασκήσεις αναρτώνται στο e-class από πριν για να μπορείτε να προετοιμαστείτε.

06/03/2020 - 14:36