Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για επιμόρφωση (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

06/03/2020 - 11:50 -- Penelope Bebeli
Ημ/νία:
06/03/2020
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για επιμόρφωση (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20
Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση και τα συννημένα αυτής

06/03/2020 - 11:50