Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

05/03/2020 - 08:46 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
05/03/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων  για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.

05/03/2020 - 08:46