ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

03/03/2020 - 13:52 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
03/03/2020
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογία των Φυτών του

2ου Εξαμήνου  ΑΦΜ&ΓΜ  &  6ου Εξαμήνου ΑΟΑ 2019-2020

θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 13-03-2020 και θα γίνουν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

03/03/2020 - 13:52