ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

28/02/2020 - 09:57 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
28/02/2020
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Συλλογικά Όργανα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι σε σχέση με το νέο κορωνοϊό και τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης (επισυνάπτεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) θα πρέπει όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες που έxoυν εντοπιστεί πιστοποιημένα κρούσματα της λοίμωξης να μην προσέλθουν στο Ίδρυμα για τουλάχιστον 14 ημέρες από την επιστροφή τους από το ταξίδι τους. 

Σε περίπτωση που παρουσιάσετε συμπτώματα όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο ηλεκτρονικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να ακολουθήσετε επακριβώς τις οδηγίες του εντύπου.

Όσον αφορά τους φοιτητές οι απουσίες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη περίπτωση θα θεωρηθούν ως δικαιολογημένες και δεν θα προσμετρηθούν στο σύνολο των απουσιών της εικόνας του φοιτητή/τριας για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Προκειμένου να γίνει χρήση αυτής της απόφασης παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε τα ταξιδιωτικά έγγραφα που πιστοποιούν τη μετακίνηση σας στο εξωτερικό (boarding pass, εισιτήρια κλπ.)  για να αιτιολογηθούν οι απουσίες σας από τα μαθήματα. Η προσκόμιση να γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων σε κλειστό φάκελο.

Για το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος οι απουσίες θα αιτιολογούνται προσκομίζοντας τα ίδια έγγραφα στη Διεύθυνση Διοικητικού μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα μέτρα αντιμετώπισης της υφιστάμενης κατάστασης θα ενημερωθείτε άμεσα.

 Εκ της Πρυτανείας

 

 

 

Συνημμένα: 
28/02/2020 - 09:57