Δημοσίευση προκηρύξεων

26/02/2020 - 08:09 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
26/02/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) κενών θέσεων Καθηγητή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

26/02/2020 - 08:09