Δημοσίευση προκήρυξης θέσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

21/02/2020 - 08:57 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
21/02/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκήρυξης θέσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκηρύξεις Θέσεων

Δημοσίευση προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

21/02/2020 - 08:57