Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για επιμόρφωση (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

17/02/2020 - 12:35 -- Penelope Bebeli
Ημ/νία:
17/02/2020
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Προσωπικού για επιμόρφωση (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20
Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση και τα συννημένα αυτής

17/02/2020 - 12:35