Δημοσίευση προκηρύξεων

14/02/2020 - 08:51 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
14/02/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Δημοσίευση προκηρύξεων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που δημοσιεύτηκαν στο με αρ. 23/τ.Γ.'/18.1.2020 ΦΕΚ.

14/02/2020 - 08:51