Δημοσίευση προκηρύξεων

14/02/2020 - 08:44 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
14/02/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Δημοσίευση προκηρύξεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύτηκαν στο με αρ. 24/τ.Γ'/18.01.2020 ΦΕΚ.

14/02/2020 - 08:44