Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

03/02/2020 - 10:18 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
03/02/2020
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00, στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (ισόγειο κτηρίου Χασιώτη), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Λουκέλη, με θέμα: «Βιοπληροφορική ανάλυση πενήντα εννέα πρωτεϊνών με στόχο την αξιολόγησή τους ως δυνητικοί βιοδείκτες στο πολλαπλό μυέλωμα».

Α/Α: 
9
03/02/2020 - 10:18