Μάθημα Βοτανικής (εξετάσεις)

28/01/2020 - 15:34 -- Petros Vahamidis
Ημ/νία:
28/01/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Μάθημα Βοτανικής (εξετάσεις)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλες τις διαλέξεις που έχουν αναρτηθεί στο e-class. Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπως το τεστ προσομοίωσης.

28/01/2020 - 15:34