Πλήρωση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

28/01/2020 - 09:30 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
28/01/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πλήρωση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ακαδημαϊκά Θέματα

Δημοσίευση για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων:

1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

2. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και

4. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

28/01/2020 - 09:30