ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

28/01/2020 - 08:52 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
28/01/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική και Χρηματοοικονομική  Ανάλυση Επιχειρήσεων"  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

28/01/2020 - 08:52