ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

27/01/2020 - 12:38 -- Vassiliki Koumandou
Ημ/νία:
27/01/2020
Εργαστήριο Γενετικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Όσοι φοιτητές παρακολούθησαν το μάθημα Γενετικής Οργανισμών Μοντέλων μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εξεταστούν στις παρακάτω ασκήσεις στο εργαστήριο (διαθέσιμα αρχεία στο e-class):
Άσκηση 1 Genome Data Viewer 25/2/2019
Άσκηση 2 ΟΜΙΜ 4/3/2019 εισαγωγή
Άσκηση 2 ΟΜΙΜ 4/3/2019
Άσκηση 5 primers 8/4/2019 εισαγωγή
Άσκηση 5 primers 8/4/2019
Eργαστήριο Επι Πτυχίω 2017 Απομονωση γενωμικού DNA.pdf
Εργαστήριο Επι Πτυχίω 2017 Γονοτύπηση.pdf

27/01/2020 - 12:38