ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

24/01/2020 - 08:13 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
24/01/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Συνημμένα: 
24/01/2020 - 08:13