ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ" ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

23/01/2020 - 14:14 -- Eirini Trikoili
Ημ/νία:
23/01/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ" ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις στο μάθημα με τίτλο: «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ» θεωρία και εργαστήριο,

για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου και τους επί πτυχίω φοιτητές,

θα πραγματοποιηθούν στις 31/01/2020, ως ακολούθως:

Θεωρία: 10:00 πμ. – 12:00μμ.

Εργαστήριο: 13:00 μμ. – 15:00 μμ.

στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας.

Εκ του Εργαστηρίου.

23/01/2020 - 14:14