Εξέταση Νοσήματα Αγροτικών Ζώων

21/01/2020 - 08:20 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
21/01/2020
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Εξέταση Νοσήματα Αγροτικών Ζώων
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του μαθήματος Νοσήματα Αγροτικών Ζώων θα γίνει στις 17/2/2020 ως εξής: 9.00 -10.00 εργαστήριο, 10.00 - 11.00 θεωρία 

21/01/2020 - 08:20