ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ της ΖΩΗΣ»