Εξετάσεις Μαθήματος "Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική"

20/01/2020 - 12:35 -- Georgios Georga...
Ημ/νία:
20/01/2020
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Εξετάσεις Μαθήματος "Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική"
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του Μαθήματος (Θεωρία-Εργαστήριο) «Γεωργικής Λογιστικής και Αγροτικής Εκτιμητικής» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης θα διεξαχθούν  μαζί με το  Μάθημα «Λογιστική Ι» στις 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00-14:00  στα Αμφιθέατρα Σίδερη και Φραγκόπουλου. Οι εξεταζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε θέματα της παλιάς ύλης είτε σε θέματα, που έχουν καλυφθει στο Μάθημα της  «Λογιστικής  Ι».

Από το Εργαστήριο

20/01/2020 - 12:35