Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ (ΚΩΔ 916)

17/01/2020 - 11:27 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
17/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος ‘ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ (ΚΩΔ 916)
Προπτυχιακές Σπουδές
  • Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» (ΚΩΔ 916) θα δοθούν την Τρίτη 4/02/2020 και ώρα 16:00 – 18:00 στο Αμφ. Κοτσομητόπουλου
17/01/2020 - 11:27