Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβ/κή Φυσική Εδάφους-Χρήση Υποβ/σμένης Ποιότητας Νερών και Υγρών Αποβλήτων

17/01/2020 - 11:23 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
17/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Περιβ/κή Φυσική Εδάφους-Χρήση Υποβ/σμένης Ποιότητας Νερών και Υγρών Αποβλήτων
Προπτυχιακές Σπουδές
  • Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος «Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους- Χρήση Υποβαθμισμένης ποιότητας Νερών και Υγρών Αποβλήτων» 7ου εξαμήνου θα δοθούν την Παρασκευή 7/02/2020 και ώρα 12:00 – 14:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου

                                     

17/01/2020 - 11:23