Εξετάσεις μαθήματος Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος (2920) Τμήματος ΑΟΑ

14/01/2020 - 13:56 -- Georgios Blachos
Ημ/νία:
14/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτ. Συστημάτων & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις μαθήματος Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος (2920) Τμήματος ΑΟΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η Θεωρία του μαθήματος Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος με κωδ. 2920 για τους παλαιότερους/ες φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης θα εξεταστεί στην Α' αίθουσα του Κεντρικού Κτιρίου στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 έως 14:00. Το Εργαστήριο θα εξεταστεί ταυτόχρονα.

Γιώργος Βλάχος

14/01/2020 - 13:56