Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου (ΒΙΟ και ΕΤΔΑ) επί πτυχίω

13/01/2020 - 16:24 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
13/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου (ΒΙΟ και ΕΤΔΑ) επί πτυχίω
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές  των Τμημάτων ΒΙΟ και ΕΤΔΑ  θα πραγματοποιηθούν την την Πέμπτη   13/02/2020 και Ώρα 16.00 -18.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου                                                                                        

13/01/2020 - 16:24