Εξετάσεις Θεωρίας ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου (ΒΙΟ και ΕΤΔΑ) επί πτυχίω

13/01/2020 - 16:21 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
13/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου (ΒΙΟ και ΕΤΔΑ) επί πτυχίω
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές των Τμημάτων ΒΙΟ και ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  11/02/2020 και Ώρα 14.00 - 16.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου             

13/01/2020 - 16:21