Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ’ (ΚΩΔ. 600) 4ου EΦΠ (επί πτυχίω)

13/01/2020 - 16:14 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
13/01/2020
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ’ (ΚΩΔ. 600) 4ου EΦΠ (επί πτυχίω)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ’ (600) 4ου Εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές  του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη   13/02/2020 και Ώρα 16.00 -18.00 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου                                                                                                                       

13/01/2020 - 16:14