ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 7ο ΕΞ ΕΦΠ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

13/01/2020 - 12:52 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
13/01/2020
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 7ο ΕΞ ΕΦΠ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.
Προπτυχιακές Σπουδές

1. Την προσεχή Πέμπτη 16.1.2020 και ώρα 09:30 θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος.

Η παρουσίαση πρέπει να γίνει σε αρχείο ppt (Power Point) και να ολοκληρωθεί σε 5 λεπτά.

2. Το τελευταίο εργαστήριο θα γίνει την Πέμπτη 16.1.2020 σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση.

3. Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου θα πραγματοποιιηθούν την Πέμπτη 23.1.2020 σύμφωνα μα αναλυτική ανακοίνωση που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες

Από το Εργαστήριο

13/01/2020 - 12:52