ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

12/01/2020 - 19:40 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
12/01/2020
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας- Γεωμορφολογίας του Τμήματος ΑΦΠ@ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την  ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Φεβρουαρίου 13:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

12/01/2020 - 19:40