Επαναληπτικό μάθημα Βοτανικής

11/01/2020 - 10:07 -- Petros Vahamidis
Ημ/νία:
11/01/2020
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Επαναληπτικό μάθημα Βοτανικής
Ακαδημαϊκά Θέματα

Το επαναληπτικό μάθημα της Βοτανικής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (13/01/2020) σε δύο τμήματα (12:00 - 13:30 & 13:30 - 15:00)

11/01/2020 - 10:07